Sähkömittarin lukeman ilmoitus

Ilmoita sähkömittarilukema ja rekisterinumero Tipulaan. Sähkömaksut maksetaan Tipulaan kesällä kuukauden välein. Ensimmäisellä kerralla, kun tulette alueelle, annatte vaunun tai auton rekisterinumeron ja sähkömittarin lukeman alkulukemaksi. Seuraavilla kerroilla riittää sen hetkinen sähkömittarin lukema ja rekisterinumero.
Ota kuva mittarilukemasta ja näytä se Tipulassa, virhekirjausten välttämiseksi.  Varmista, että rekisterinumero on annettu oikein.

Jos viette vaununne pois alueelta, ilmoittakaa sen hetkinen lukema Tipulaan ja maksakaa sähkölasku siihen hetkeen asti.   Palatessanne alueelle ilmoittakaa Tipulaan paluulukema, jotta teiltä ei laskuteta muualla kulutettua sähköä.